Wednesday, February 28, 2007

रवा खीरवाढणी:२ जण

पाककृतीला लागणारा वेळ:१५ मिनिटे

पाककृतीचे जिन्नस:

रवा ४ चमचे
साखर ४ चमचे
दूध १ कप
साजुक तूप १-२ चमचे

क्रमवार मार्गदर्शन: एका छोट्या कढईत साजूक तूप व रवा घालून मध्यम आचेवर लालसर रंगावर भाजून घेणे. त्याचवेळी एकीकडे एका पातेल्यात दूधात साखर घालून गरम करायला ठेवणे. रवा छान भाजून झाला की तो दूधात घालून सतत ढवळणे. दूध उकळून वर यायला लागले की गॅस बंद करणे. ह्या १ कप दुधाची एक मोठा बाऊल भरून दाट खीर तयार होईल. खीर तयार झाल्यावर थोड्या थोड्या वेळाने ढवळणे, म्हणजे साय धरणार नाही. एकसंध दाट खीर चांगली लागते. दूध/साखर आवडीनुसार कमीजास्त घालणे.

खजूर-बदाम-काजू मिल्क शेकवाढणी:२ जण

पाककृतीला लागणारा वेळ:१५ मिनिटे

पाककृतीचे जिन्नस:

खजूर १२
बदामाची पूड २ मुठी
काजू पूड १ मूठ
दूध २ कप
साखर २ चमचे / आवडीनुसार

क्रमवार मार्गदर्शन:एक कप थंडगार दूधामधे खजूर २-३ तास भिजत घालणे. नंतर ते मिक्सर/ब्लेंडर मधून बारीक करणे. नंतर परत १ कप दूध घालणे. बदाम व काजू पूड घालणे. व आवडीनुसार साखर घालून परत एकदा बारीक करणे. असे हे दाट मिल्क शेक तयार होईल. पातळ/दाट हवे त्याप्रमाणे दूध घालणे.