Thursday, February 13, 2014

टोमॅटो वडी


जिन्नस :

लाल टोमॅटो २ कच्चे अथवा उकडून (साले काढावीत)
एक मध्यम उकडलेला बटाटा
अर्धी वाटी नारळाचा खव
साखर पावणे दोन वाट्या
दूध अगदी थोडे
साजूक तूप २ चमचे
रिकोटा चीझ २ ते ३ चमचे




मार्गदर्शन : उकडलेला बटाटा,  टोमॅटो आणि नारळाचा खव मिक्सर मधून बारीक करून घ्या. एका कढईत २ चमचे साजूक तूप घालून ती कढई मध्यम आचेवर गॅसवर ठेवा. यामध्ये मिक्सरमध्ये बारीक केलेले मिश्रण थोडे परतून घ्या. त्यात अगदी थोडे दूध घाला. नंतर अजून थोडे परता. आता हे मिश्रण एका पातेल्यात काढून घ्या. याच कढईत किंवा पातेल्यात साखर घाला व साखर बुडेल इतके पाणी घाला आणि कालथ्याने ढवळत राहा. एक तारी पाक बनला की लगेचच परतलेले मिश्रण घालून ढवळत राहा.  आता हे मिश्रण चांगले उकळेल व आटायला लागेल. नंतर यात रिकोटा चीझ घाला व परत ढवळत रहा.  काही वेळाने या मिश्रणाचा गोळा बनायला लागेल व हा गोळा थोडा कोरडा पडायला सुरवात होईल. आता गॅस बंद करा. ताटलीला साजूक तूपाचा हात लावून घ्या व हे गरम मिश्रण त्यावर ओता व सर्व बाजून थापा. थापताना वाटीचा वापर करा. वाटीच्या बाहेरच्या तळाला साजूक तूप लावा व ही वाटी त्या गरम मिश्रणावर एकसारखी फिरवा म्हणजेच हे सारण ताटलीभर पसरवा. कोमट असताना वड्या पाडा. टोमॅटोने या वडीला छान रंग येतो.


बटाटा टोमॅटो आणि नारळाचा खव हे सर्व मिक्सर मध्ये वाटून केलेले मिश्रण जर १ वाटी तयार झाले तर पावणे दोन वाट्या साखर पाकाकरता घ्यावी.