Friday, March 22, 2013

लाल भोपळ्याची भाजी


जिन्नस :

लाल भोपळ्याच्या मध्यम आकाराच्या फोडी ३ ते ४ वाट्या (पाण्याने धुवून निथळून घ्या)
दाण्याचे कूट २ मुठी
खवलेला ओला नारळ १ मूठ
चिरलेली कोथिंबीर २ ते ३ चमचे
लाल तिखट १ चमचा
मेथी दाणे पाव चमचा
मीठ
गूळ ३ ते ४ चमचे चिरलेला
मोहरी, जिरे,हिंग, हळद

मार्गदर्शन : मध्यम आचेवर पातेले तापत ठेवा. ते तापले की त्यात तेल घाला. ते तापले की त्यात मोहरी, हिंग,जिरे, मेथीचे दाणे, व हळद घालून फोडणी करा. फोडणीत अर्धा चमचा तिखट घाला. नंतर त्यात भोपळ्याच्या फोडी घालून डावेने ढवळून घ्या. नंतर अगदी थोडे पाणी घाला व एक वाफ द्या. नंतर त्यात अर्धा चमचा लाल तिखट, मीठ, गूळ घाला व परत एकदा भाजी ढवळून घ्या. नंतर त्यात पाणी घालून वाफेवर शिजवा. नंतर त्यात दाण्याचे कूट, खवलेला ओला नारळ, गूळ व बारीक चिरलेली कोथिंबीर घाला. परत थोडे पाणी घालून भाजी नीट ढवळा. ही भाजी पटकन शिजते. फोडी लगदा होईपर्यंत शिजवू नका. फोडी पूर्ण राहिल्या पाहिजेत. रस अजून हवा असल्यास अजून थोडे पाणी घाला.


लाल तिखट, मेथीचे दाणे व पुरेसा गूळ या मिश्रणाने ही भाजी चविष्ट लागते.

Thursday, March 07, 2013

खारातल्या मिरच्याजिन्नस :

हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे २ वाट्या
हळद ४ चमचे
हिंग पूड १ चमचा
मेथी पूड १ चमचा
मोहरीची डाळ अथवा मोहरीची पूड अर्धी वाटी
लिंबाचा रस पाव वाटी
मीठ १० ते १२ चमचे
तेल फोडणीसाठी अर्धी वाटी
मोहरी, हिंग, हळद
वर दिलेले मसाले तळण्यासाठी तेल ५ ते ६ चमचे

मार्गदर्शन : हिरव्या मिरच्या धुवून कोरड्या फडक्याने पुसून घ्या. मिरच्या एकदम कोरड्या झाल्या पाहिजेत. मिरच्यांची देठे काढा व मिरच्यांचे छोटे तुकडे करा. ते तुकडे एका ताटात घालून त्यात मोहरीची डाळ अथवा पूड घाला. चमच्याने मिश्रण एकसारखे करून ताटाच्या एका साईडला करून ठेवा. आता मध्यम आचेवर एक कढले तापत ठेवा. ते तापले की त्यात १ ते २ चमचे तेल घालून मेथी पावडर थोडी परतून घ्या. ही मेथी पावडर मिरच्यांच्या ताटात एका बाजूला काढून घ्या. आता परत कढले गॅस वर ठेऊन परत त्यात थोडे तेल घाला व हळद घालून परतून घ्या. परतलेली हळद त्याच ताटात बाजूला काढून घ्या. याचप्रमाणे हिंगही परतून घ्या. आता त्याच कढल्यात अर्धी वाटी तेल घाला. ते पुरेसे तापले की त्यात मोहरी, हिंग, हळद घालून फोडणी करा व गॅस बंद करा. ही फोडणी पूर्णपणे गार होऊ देत. मिरच्या व बाजूला परतलेले मसाले ज्या ताटात आहेत ते सर्व एकत्र कालवा. नंतर त्यात मीठ घाला व लिंबाचा रस घाला. आता परत हे मिश्रण हाताने/चमच्याने कालवून घ्या व ते एका बाटलीत भरा. गार झालेली फोडणी कालवलेल्या मिरच्या ज्या बाटलीत भरल्या आहेत त्या बाटलीत घाला.

गरम गरम आमटी भात, पिठले भात, शिवाय गोडाचा शिरा, पोहे, थालिपीठ या सर्वाबरोबर अधुनमधून खायला या खारातल्या मिरच्या खूप छान लागतात. तोंडाला खूप छान चव येते.

टीप : कमी तिखट असलेल्या मिरच्या घ्या.

Monday, March 04, 2013

मसालेदार बटाटे


जिन्नस :

बटाटे ४ (साले काढा)
लसूण १ पाकळी
आले छोटा तुकडा
कांदा थोडा
लाल तिखट अर्धा चमचा
धनेजिरे पूड अर्धा चमचा
गरम मसाला अर्धा चमचा
मिरपूड पाव चमचा
साखर १ चमचा
मीठ
दाण्याचे कूट १ ते २ मूठी
दही ५ ते ६ चमचे
हरबरा डाळीचे पीठ २ चमचे
तेल
मोहरी,जिरे, हिंग, हळद
चिरलेली कोथिंबीर थोडी

क्रमवार मार्गदर्शन : बटाटे मध्यम आकारामध्ये चिरा. मध्यम आचेवर पातेले तापत ठेवा. ते तापले की त्यात फोडणीकरता तेल घाला. ते तापले की त्यात मोहरी जिरे हिंग हळद घालून फोडणी करा. नंतर त्यामध्ये बारीक चिरलेली लसूण, आले व कांदा घाला व थोडे परतून घ्या. नंतर त्यात चिरलेले बटाटे घाला व परत थोडे परतून घ्या. नंतर त्यात थोडे पाणी घालून पातेल्यावर झाकण ठेवा.


आता दह्यामध्ये डाळीचे पीठ, लाल तिखट, धनेजिरे पूड, गरम मसाला, मिरपूड, मीठ घाला व थोडे पाणी घालून नीट एकसारखे करून घ्या. पातेल्यातले बटाटे अजून नीट शिजण्याकरता परत त्यात थोडे थोडे पाणी घालून शिजवून घ्या. बटाट्यामध्ये पाणी घातले की त्यावर झाकण ठेवून ४-५ सेकंद ठेवत जा म्हणजे बटाटे चांगले शिजतील. आता मसाल्याचे केलेले दही घालून नीट ढवळा. परत झाकण ठेवा. आच मध्यम आचेवर असू दे. नंतर त्यात दाण्याचे कूट व चिरलेली कोथिंबीर घाला. मिश्रण एकत्र शिजल्यावर परत वरून थोडे परत लाल तिखट, धनेजिरे पूड, गरम मसाला व मीरपूड घाला. १ चमचा साखर घाला. परत एकदा नीट ढवळा. मिश्रण अजून थोडे पातळ हवे असेल तर पाणी घालून मिश्रण अजून थोडे उकळू द्या. आता गॅस बंद करा. थोड्यावेळाने मसालेदार बटाटा काचेच्या बाऊलमध्ये घालून त्यावर चिरलेली कोथिंबीर घालून सजवा.