Thursday, December 11, 2014

सणाला सजवलेली ताटे
ही सर्व ताटे नैवेद्याची आहेत. वर्षभरातील सणांना सजवलेली आहेत. सण आहेत दिवाळी, दसरा, गुढीपाडवा, श्रावणी शुक्रवार.