Tuesday, June 22, 2010

ओल्या नारळाच्या वड्यावाढणी:२ जण

पाककृतीला लागणारा वेळ:१५ मिनिटे

पाककृतीचे जिन्नस:

ओल्या नारळाचा खव २ वाट्या/स्वादची कोकनट पावडर
3-4 चमचे साजूक तूप
अदपाव वाटी दूध
सव्वा वाटी साखर (ज्यांना वड्या व्यवस्थित गोड हव्या असतील त्यांनी साखरेच प्रमाण दीड ते पावणेदोन वाट्या घ्यावे.)
साखर बुडेल एवढे पाणी
रिकोटा चीझ २/३ चमचेक्रमवार मार्गदर्शन : एका पातेल्यात साखर व साखर बुडेल इतके पाणी घ्या व ते गॅसवर मध्यम आचेवर ठेवा. त्याचवेळी दुसऱ्या पातेल्यात थोडे साजूक तूप, नारळाचा खव, दूध व रिकोटा चीझ घालून परतून घ्या. एकतारी पाक झाला की त्यात नारळाच्या खवाचे परतून झालेले मिश्रण घाला व कालथ्याने ढवळत रहा. थोड्यावेळाने साखर विरघळून मिश्रण घट्ट व्हायला लागेल. मिश्रण कडेने कोरडे झाले आणि घट्ट लागायला लागले की त्याचा एकत्र गोळा तयार होईल. गॅस बंद करून अजून थोडे मिश्रण घोटून घ्या. दोन ताटल्यांना साजूक तूप लावून घ्या व हे तयार झालेले मिश्रण ओता व कालथ्यानेच थोडे एकसारखे करा. नंतर तूपाचा हात घेऊन किंवा एका प्लॅस्टिकच्या कागदाला तूपाचा हात लावून मिश्रण एकसारखे थापा. कोमट असताना कालथ्याने किंवा सुरीने वड्या पाडा. मिश्रण खूप गार झाले की कापलेल्या वड्या कालथ्याने सोडवून डब्यात भरा.

खाऊ म्हणून न्यायला ह्या वड्या छान आहेत. या वड्या उपवासाला चालतात. तळून केलेल्या बटाट्याच्या चिवड्याबरोबर ही वडी छान लागते.

Wednesday, June 16, 2010

काजूवडीवाढणी : १ जण

जिन्नसः

काजू पूड सव्वा वाटी
अर्धी वाटी साखर
पाव वाटी दूध
साजूक तूप १ चमचा

क्रमवार मार्गदर्शन : मध्यम आचेवर कढई तापत ठेवा. त्यात १ चमचा तूप, काजूपूड, साखर व दूध घालून लगेचच हे मिश्रण कालथ्याने ढवळायला घ्या. सतत एकसारखे सर्व बाजूने ढवळत रहा. काही वेळाने मिश्रण कोरडे होऊ लागेल. ढवळताना कालथा जड लागायला लागेल. मिश्रण कोरडे होऊन जवळ येईल व गोळा होईल. एका ताटलीला थोडे साजूक तूप लावा व हे मिश्रण त्यावर घालून सर्व बाजूने एकसारखे थापा. कोमट असताना वड्या पाडा. १० ते १५ वड्या होतात. ही पाककृती खूप सोपी आहे आणि झटपट होणारी आहे.

ही पाककृती माझी नाही. माझ्या मैत्रिणीची आहे. तिचे नाव सायली जोशी. धन्यवाद सायली.