Friday, February 18, 2011

सुपारीजिन्नस :

सुपारी अर्धा किलो पांढरी/भाजकी/भरडी (आवडीनुसार) ५०० ग्रॅम
जेष्टमधाची पावडर २५० ग्रॅम
बडीशेप २०० ग्रॅम
लवंग, वेलदोडा, दालचिनी प्रत्येकी १० ते १५ ग्रॅम
ओवा ५ ते १० ग्रॅम
बाळंतशेपा ५ ते १० ग्रॅम
शिंदेलोण पादेलोण अगदी थोडे (आवडत असल्यास घाला)


सुपारी खूप बारीक दळून आणा. बाकीचे सर्व जिन्नस कढईत साजूक तूप (थोडेसे) घालून मंद आचेवर भाजा. खरपूस भाजायला नको. जेष्टमधाची पावडर पण भाजा. बाकी सर्व जिन्नस मिक्सरमधून बारीक दळा. दळलेली सुपारी व बाकीचे सर्व जिन्नस (भाजून दळलेले) जिन्नस एकत्र करा. सुपारी तयार!