Friday, January 25, 2013

गणपती २०१२

गणपती २०१२ चे फोटोज अपलोड करायचे राहून गेले होते,, तुम्हाला आवडतील अशी आशा आहे. मागच्या वर्षी भारतभेटीमध्ये मी पुण्याच्या तुळशीबागेतून गणपतीची मूर्ती आणली. ती आहे पंचधातूची. यावर्षी छोटी आरास करताना खूप छान आणि प्रसन्न वाटले होते. गणपतीच्या मूर्तीकडे आणि थोडक्यात केलेल्या सजावटीकडे परत परत पाहावेसे वाटत होते.