Friday, June 28, 2013

बिस्कीटेजिन्नस

  • गव्हाचे पीठ अर्धी वाटी, मैदा व हरबरा डाळीचे पीठ मिळून अर्धी वाटी
  • लोणी पाऊण वाटी, ग्रॅन्युलेटेड शुगर आणि ब्राऊन शुगर मिळून अर्धी वाटी
  • २ चिमूट बेकींग सोडा
  • साजूक तूप ट्रे बेकींग ट्रे ला लावण्यापुरते

 
वरील सर्व मिश्रण एका वाडग्यात एकत्र करा व हाताने मळून घ्या. पिठाच्या गुठळ्या रहायला नकोत. नंतर हे मिश्रण झाकून ठेवा. २० मिनिटे हे मिश्रण झाकले गेले पाहिजे. नंतर बेकींग ट्रे ला तूपाचा हात लावून घ्या. मुरवलेल्या मिश्रणाचे छोटे गोळे करा व त्यावर काट्या चमच्यामधल्या काट्याने अलगद हाताने चेपा. ट्रे मध्ये हे सर्व गोळे काही अंतर राखून ठेवा. ओव्हन २५० डिग्री फॅरनहाईट वर ठेवून ट्रे त्यात ठेवा. ३० ते ३५ मिनिटे भाजून घ्या. बिस्कीटे तयार होतील. ओव्हन बंद करा. काही वेळाने ट्रे बाहेर काढून सर्व बिस्कीटे एका ताटात गार करायला ठेवा. पूर्ण गार झाली की डब्यात भरून ठेवा.


वरील मिश्रणात ३५ बिस्कीटे होतात. वर जे मिश्रण दिले आहे त्यामध्ये ग्रॅन्युलेटेड शुगर जास्त व बाकीची ब्राऊन शुगर थोडी घालावी. शिवाय मैदा जास्त व बाकीचे डाळीचे पीठ कमी घ्या. वरील सर्व मिश्रणाचा एकत्रित मळून जो गोळा तयार होतो तो सैलसर कणकेसारखा झाला पाहिजे. लोण्याचे प्रमाण दिले आहे तर ते थोडे कमी जास्त घालावे म्हणजे गोळा सैलसर होण्याइतपत घालावे.

Tuesday, June 18, 2013

कणीक भिजवणे


जिन्नस :
गव्हाचे पीठ ४ वाट्या
पाणी २ वाट्या
गोडतेल मोठाले ५ ते ६ चमचे
पाऊण चमचा मीठ


मार्गदर्शन : एका परातीत गव्हाचे पीठ घ्या. त्यात अर्धा चमचा मीठ घाला. थोडे थोडे पाणी घालून कणीक ओली करा. कणीक ओली करताना एकीकडे चमच्याने सगळ्या बाजूने ढवळत रहा. ४ वाट्या कणकेसाठी २ वाट्या पाणी लागते. आता ही ओली झालेली  कणीक अजूनही थोडीफार कोरडीच असेल. नंतर एक चमचा तेल हातावर घ्या आणि ओली झालेली  कणीक हातानेच एकसारखी करून मळून घ्या व त्याचा गोळा बनवा. हा कणकेचा गोळा बनवताना अजूनही कणकेच्या गोळ्याच्या आजुबाजूला थोडे गव्हाचे पीठ कोरडे राहिलेले दिसेल. त्यात अगदी थोडे पाणी घालून तेही त्या गोळ्यात मिक्स करा. कणकेचा गोळा मळताना एकेक चमचा हातावर तेल घेत राहा व गोळा मळत रहा. आता हा मळलेला कणकेचा गोळा अर्धा तास मुरवत ठेवा. कणकेच्या गोळ्यावर झाकण ठेवा. अर्ध्या तासानंतर परत थोडे हातावर तेल घालून कणकेचा गोळा मळा. आता तुम्हाला कणीक नितळ दिसायला लागेल. नितळ झालेल्या कणकेच्या पोळ्या बनवा.

Monday, June 17, 2013

एम आणि एम कुकीज


जिन्नस :

अर्धी वाटी बटर (मीठविरहीत)
अर्धी वाटी (ग्रॅन्युलेटेड शुगर आणि ब्राऊन शुगर) यामध्ये ब्राऊन शुगर पाव वाटीपेक्षा जास्त आणि बाकीची ग्रॅन्युलेटेड शुगर
१ वाटी मैदा किंवा ऑल परपज फ्लोअर आणि हरबरा डाळीचे पीठ (यामध्ये मैदा पाऊण वाटीपेक्षा जास्त आणि बाकीचे डाळीचे पीठ)
 २ चिमटी बेकींग सोडा
एम आणि एम ची चॉकलेट १ छोटे पाकीट (४७.९ ग्रॅम)


मार्गदर्शन : वरील सर्व जिन्नस एकत्र करा व मळून घ्या. चॉकलेट सर्वात शेवटी टाकून अजून थोडे मळून घ्या. २० मिनिटे हे मिश्रण तसेच झाकण ठेवून ठेवा. नंतर त्याचे एकसारखे गोळे करून थोड्या थोड्या अंतरावर बेकींग ट्रे मध्ये ठेवा. नंतर ३५० डिग्री फॅरनहाईटवर २५ मिनिटे कुकीज भाजून घ्या. कूकीज गार झाल्या की डब्यात भरून ठेवा. वरील मिश्रणात १५ कुकीज होतात.
बटर फ्रीजमधून काढून नेहमीच्या तापमानाला येऊ देत.

Tuesday, June 04, 2013

नानकटाई

 

जिन्नस :

१ वाटी मैदा किंवा ऑल परपज फ्लोअर
अर्धी वाटी मीठविरहीत बटर
अर्धी वाटी ग्रॅन्युलेटेड साखर
२ चिमटी बेकींग सोडा
ट्रे ला लावायला थोडेसे साजूक तूप

मार्गदर्शन : वरील सर्व मिश्रण एका भांड्यात घाला व हाताने एकजीव करा.  बटर मिक्स करायच्या आधी फ्रीजमधून काढा व ते नेहमीच्या तापमानाला येऊ देत. भिजवलेल्या मिश्रणावर झाकण ठेवा. २० मिनिटानंतर परत एकदा भिजवलेले मिश्रण मळून घ्या व त्याचे एकसारखे ११ गोळे बनवा व ते हाताने गोल गोल करून घ्या व कूकी ट्रेमध्ये थोड्या थोड्या अंतरावर ठेवा. कूकीज ३०० फॅरनहाईट डीग्रीवर ३० मिनिटे ओव्हनमध्ये भाजून काढा. ट्रे ओव्हनमध्ये मधोमध ठेवा. वरील मिश्रणात ११ नानकटाई होतात.