Friday, February 27, 2009

काजू वडी

जिन्नस:

काजूची पूड २ वाट्या
साखर दीड वाटी
रिकोटा चीझ २ चमचे
साजुक तूप पातळ करून ४ चमचेक्रमवार मार्गदर्शनः मध्यम आचेवर कढई तापत ठेवा. त्यात दीड वाटी साखर व साखर पूर्णपणे बुडून थोडे वर पाणी घाला. थोडी आच वाढवा. मिश्रण चांगले उकळू दे. अधुनमधून कालथ्याने ढवळत रहा. आणि एकीकडे त्यातले काही थेंब एका वाटीत काढून पाक कितपत घट्ट होत आहे त्याचा अंदाज घ्या. एकतारी पाक झाला की त्यात साजुक तूप, रिकोटा चीझ व काजूची पूड घालून ढवळा. हे मिश्रण सारखे ढवळत रहा. काही वेळाने हे सर्व मिश्रण एकत्रित होऊन एकसंध होते. थोडे घट्ट लागायला लागते. तरीसुद्धा खूप घट्ट होत नाही. पूर्ण गंधासारखे एकजीव झाले की गॅस बंद करा. नंतर काही वेळ कालथ्याने हे मिश्रण ढवळा.

ताटलीला तुपाचा हात लावून त्यात हे मिश्रण ओता. ओतले की हे मिश्रण पसरायला लागेल. थोडे जास्त पसरण्यासाठी ताटली हाताने थोडी सर्व बाजूने वाकडी करा म्हणजे मिश्रण ताटलीभर पसरून त्याची पातळी एकसारखी होईल. हे मिश्रण ओतल्यावर लगेचच कोरडे पडायला लागते, त्यामुळे कोमट असतानाच वड्या पाडा. हे मिश्रण लगेच गारही होते. वड्या काढताना अलगद हाताने काढाव्या लागतात नाहीतर लगेच तुटतात इतके मिश्रण कोरडे पडते.या वड्या पटकन होतात. मी या वड्यामध्ये रोस्टेड काजू वापरले आहेत त्यामुळे रंग पांढरा आला नाही. वॉलमार्टमध्ये खारट नसलेले काजू मिळतात ते वापरले आहेत. जिथे इंडियन स्टोअर्स नाही तिथे हा पर्याय आहे. कारण अमेरिकेत सर्व ठिकाणी रोस्टेड व सॉल्टेड काजू मिळतात. या वड्या मी पहिल्यांदाच केल्या आहेत. मला वाटते की अजून थोडे तूप घातले तर जास्त नितळ होतील.

Tuesday, February 24, 2009

टोमॅटो कांदा कोशिंबीरजिन्नसः


लाल टोमॅटो २ लहान आकाराचे
कांदा अर्धा
हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे २-३
चिरलेली हिरवीगार कोथिंबीर
दाण्याचे कूट १ चमचा
मीठ
साखर पाव चमचाक्रमवार मार्गदर्शन : टोमॅटो व कांदा खूप बारीक चिरा. त्यात दाण्याचे कूट, चवीप्रमाणे मीठ, थोडी साखर व थोडी कोथिंबीर घाला. मिरच्यांचे तुकडे हाताने चुरडून घाला. सर्व मिश्रण एकसारखे ढवळा. एक चविष्ट कोशिंबीर तयार होईल. बटाट्याच्या काचऱ्या व पोळीबरोबर ही कोशिंबीर जास्त छान लागते.
Saturday, February 21, 2009

सँडविचजिन्नस:


स्लाइस ब्रेड
बटर/साजुक तूप
बटाटावड्याचे सारण

बटाटावड्याचे सारण : बटाटे उकडून, त्याची साले काढुन कुस्करुन घ्यावेत. त्यात कांदा, लसुण पाकळ्या, मिरच्या व कोथिंबिर खूप बारीक चिरुन घालणे, लिंबू पिळावे. चवीपुरते मीठ व साखर घाला. ह्या सर्व मिश्रणाचा लगदा करा. हे बटाट्याचे सारण तसेच कच्चे राहु देत.


क्रमवार मार्गदर्शन: ब्रेडच्या कडा काढा. एका स्लाइसवर बटर/साजुक तूप लावा. एका स्लाइसवर बटाटावड्याचे सारण पसरवून लावा. थर पातळ/जाड आवडेल तसा. नंतर हे स्लाइस एकमेकांवर ठेवून सँडविच टोस्टर मध्ये भाजून घ्या. गरमागरम टोमॅटो केच अप अथवा सालसा बरोबर खा.

Tuesday, February 17, 2009

कोबी लेट्युस कोशिंबीर

वाढणी: ज्या प्रमाणात खाल त्याप्रमाणात
पाककृतीला लागणारा वेळ: १५ मिनिटे
पाककृतीचे जिन्नस: गुलबक्षी रंगाचा कोबी, लेट्यूस दही, मीठ, साखर


क्रमवार मार्गदर्शन: गुलबक्षी रंगाचा कोबी किसून घेणे. लेट्युस खूप बारीक चिरणे. यात दही मिसळणे. चविप्रमाणे मीठ व साखर घालून ढवळणे. कोबीचा गुलबक्षी रंग, लेट्युसचा हिरवा रंग आणि दह्याचा पांढरा रंग अशी ही रंगीबेरंगी दिसणारी कोशिंबीर चवीला चांगली लागते आणि करायलाही सोपी.

Friday, February 13, 2009

मसालेभात

जिन्नसः

बासमती तांदुळ १ वाटी
३ वाट्या पाणी
जाड चिरलेला कांदा पाव
मोठी फ्लॉवरची फुले ५-६
जाड चिरलेला बटाटा पाव
मटार पाव वाटी
२-३ मिरच्यांचे जाड तुकडे
लाल तिखट अर्धा चमचा
धनेजीरे पूड अर्धा चमचा
मिरपूड अर्धा चमचा
फोडणी साठी तेल मोहरी, जीरे, हिंग, हळद
मीठ


क्रमवार मार्गदर्शन:


प्रथम तांदुळ धूउन घ्या. त्यातील पाणी पूर्णपणे काढून टाका. पाणी पूर्णपणे निथळण्यासाठी चाळणीत तांदुळ घालून ठेवा. मध्यम आचेवर कूकर तापत ठेवा. तो तापला की त्यात जरूरीपुरते थोडे तेल घाला. ते तापले की त्यात मोहरी, जीरे, हिंग हळद घालून त्यात आधी मिरच्यांचे तुकडे व कांदा घाला. थोडे परता. मग त्यात बटाटा, फ्लॉवर, मटार घाला. नंतर तांदुळ घालून परत एकदा नीट ढवळून घ्या. नंतर त्यात लाल तिखट, धनेजीरे पूड, मीरपूड व चवीपुरते मीठ घालून परत एकदा नीट ढवळून घ्या. नंतर त्यात पाणी घालून कुकरचे झाकण लावा. एक शिट्टी झाली की गॅस बंद करा.


हा मसालेभात गरम गरम खायला चांगला लागतो. सोबत कांदा, काकडी व टोमॅटोचे काप घ्या. थंडगार दही, लसूण चटणी, उडदाचा भाजलेला/तळलेला पापड घ्या.

गाजर वडीजिन्नस:


किसलेले गाजर अडीच वाट्या (गाजराची साले काढून घ्या. )
साखर २ वाट्या
रिकोटा चीझ अथवा खवा पाऊण वाटी
साजूक तूप पाव वाटीक्रमवार मार्गदर्शन:मध्यम आचेवर एका कढईत साजूक तूप व किसलेले गाजर घालून परतून घ्या. नंतर त्यावर झाकण ठेवा म्हणजे वाफेवर गाजर शिजेल. झाकण काढून परत एकदा कालथ्याने परता. असे २-४ वेळा करा म्हणजे गाजर व्यवस्थित शिजेल. गाजर शिजण्याकरता पाण्याचा वापर करू नका.आता हे शिजलेले गाजर एका भांड्यात काढून ठेवा. त्याच कढईत २ वाट्या साखर घाला. साखर पूर्णपणे बुडून अगदी थोडे वर राहील इतके पाणी घाला. आच मध्यम असू देत. साखर विरघळायला लागेल. एकीकडे चमच्याने हलवत रहा. व अधुनमधून यातले काही थेंब एका वाटीत काढून पाक कसा होत आहे त्याचा अंदाज घ्या. एकतारी पाक करा. एकतारी पाक झाला की २-३ मिनिटांनी त्यात शिजवून घेतलेले गाजर व रिकोटा चीझ घाला. रिकोटा चीझ घट्ट असते ते कालथ्याने पूर्णपणे मोडून घ्या. कालथ्याने हे मिश्रण ढवळत रहा. या मिश्रण काही वेळाने खूप उकळायला लागेल.आता थोडी आच वाढवा. आता हे मिश्रण एकत्र होऊ लागेल व आटायला लागेल. हे मिश्रण खूप आटवायला लागते. त्याकरता कालथ्याने सतत ढवळावे लागते. काही वेळाने हे मिश्रण कोरडे पडायला लागेल. आता गॅस बंद करा व बाजूच्या शेगडीवर कढई ठेवून सतत हे मिश्रण ढवळ रहा. काही वेळाने या मिश्रणाचा कोरडा गोळा तयार होईल. आता हा गोळा एका तूप लावलेल्या ताटलीत काढून तो लगेच एकसारखा थापा. थापण्याकरता एक पातळ प्लॅस्टिकचा कागद तूपाचा हात लावून घ्या. मिश्रण कोमट झाले की वड्या पाडा. खूप गार झाल्यावर वड्या डब्यामध्ये काढून ठेवा.
वड्या पहिल्यांदाच करत आहे. प्रयोग चालू आहेत त्यामुळे सफाई थोडी कमी आलेली आहे. पण या वड्या खायला खुसखुशीत लागतात. व गाजराच्या असल्याने रंगही छान येतो.

Wednesday, February 11, 2009

मसाला चिप्स (१)जिन्नस:


टॉरटिला चिप्स (tostitos)
बटाटावड्याचे सारण
बारीक चिरलेला लेट्युस
बारीक चिरलेली काकडी
सालसा
किसलेले चीझ
मीठ व साखर चवीपुरते
शेंदरी रंगाच्या गाजराचे बारीक गोल काप साले काढून(सजावटीसाठी)
पालकाची छोटी पाने (सजावटीसाठी)बटाटावड्याचे सारण: बटाटे उकडून, त्याची साले काढून कुस्करून घ्यावेत. त्यात कांदा, लसुण पाकळ्या, मिरच्या व कोथिंबिर खूप बारीक चिरून घालणे, लिंबू पिळावे. चवीपुरते मीठ व साखर घालावे, व ह्या सर्व मिश्रणाचा लगदा करावा. हे बटाट्याचे सारण तसेच कच्चे राहू देत.क्रमवार मार्गदर्शन : सर्वात आधी एका डीशमध्ये गाजराचे गोल व बारीक काप ठेवा. मध्यावर पालकाची पाने लावून घ्या. मग त्यावर एकेक टॉरटिला चिप्स ठेवा. नंतर प्रत्येक चिप्स मध्ये सर्वात आधी बटाट्याचे सारण घाला. नंतर चिरलेला लेट्युस व काकडी घाला. नंतर सालसा व सर्वात शेवटी किसलेले चीझ घाला. चवीसाठी थोडे मीठ व साखर पेरा.अशी ही एक छान सजलेली चमचमीत डीश तयार होईल.


Tuesday, February 03, 2009

काकडी टोमॅटो कोशिंबीर

1 लहान लाल टोमॅटो व एक लहान काकडी बारीक चिरा. त्यात एक चमचा दाण्याचे कूट, चिमुटभर लाल तिखट, पाव चमचा साखर, २ चमचे दही व चवीपुरते मीठ घाला. थोडी हिरवीगार कोथिंबीर चिरून घाला. सर्व मिश्रण चमच्याने एकत्रित करा. एक चविष्ट कोशिंबीर तयार होईल!