Monday, May 16, 2011

बदाम वडी
जिन्नस :

बदामाची पावडर १ वाटी
साखर अर्धी वाटी
दूध पाव वाटी
साजूक तूप १ चमचा

क्रमवार मार्गदर्शन : बदामाच्या पावडरीमध्ये दूध घालून मिक्सर ग्राईंडरवर बारीक करून घ्या. नंतर मध्यम आचेवर कढई तापत ठेवा. ती पुरेशी तापली की त्यात साजूक तूप, बदाम पावडर, साखर, व दूध घालून कालथ्याने ढवळत रहा. काही वेळाने हे मिश्रण पातळ होईल. अजूनही ढवळत रहा. थोड्यावेळाने मिश्रण घट्ट व्हायला लागेल व त्याचा गोळा बनला की ते एका ताटलीत काढून एकसारखे पसरून घ्या व वड्या पाडा.बदामाची पावडर - २ वाट्या बदाम गरम पाण्यात १ तास भिजवा. नंतर त्यातले पाणी काढून टाका व सर्व बदाम सोला. सोलायला १ तास लागतो. हे खूप किचकट काम आहे. नंतर सोललेल्या बदामाची मिक्सर/ग्राइंडर वर बारीक पावडर करा. ही पावडर रवाळ होते. एकदा का ही मेहनत घेतली की मग त्यात बदामाच्या वड्या, बदामाची खीर व बदामाचा शिरा सर्व काही होते.सायली जोशी हिने सांगितलेल्या काजूकतली पद्धतीनुसार या वड्या बनवल्या आहेत. तिने ही सांगितलेली पद्धत खूप सोपी आणि छान आहे. प्रमाण एकदम बरोबर आहे. सायली जोशी अनेक धन्यवाद!

Friday, May 13, 2011

बटाटेवडे

जिन्नस : उकडलेले बटाटे, कांदे, हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर, लसूण, मीठ साखर, लाल तिखट, हळद, हिंग, डाळीचे पीठ ही बटाटेवड्याची ध्वनीचित्रदर्शन पाककृती आहे.

Thursday, May 12, 2011

बदाम काजू वडीजिन्नस :

बदाम पावडर १ वाटी
काजू पावडर १ वाटी
साखर १ वाटी
दूध अर्धी वाटी
साजूक तूप १ चमचा
क्रमवार मार्गदर्शन : मध्यम आचेवर कढई तापत ठेवा. नंतर त्यात थोडे तूप घालून लगेचच बदाम-काजू पावडर, साखर व दूध घालून कालथ्याने ढवळत राहा. मिश्रण पातळ होईल. मिश्रण कोरडे होईपर्यंत कालथ्याने एकसारखे ढवळत राहा. मिश्रण आळायला लागेल व कालथ्याला हे मिश्रण जड लागायला लागेल व कोरडे पडायला लागेल. बदाम काजू मिश्रण आळायला बराच वेळ लागतो. कालथ्याने सतत ढवळत रहा. मिश्रणाचा गोळा होईपर्यंत हे मिश्रण आटवायला लागते. दोन ताटांना साजुक तूप पसरवून लावून ठेवा. आता गॅस बंद करून परत एकदा थोडे ढवळून घ्या व मिश्रण ताटात घालून गरम असतानाच एकसंध पसरा. मिश्रण कोमट झाले की वड्या पाडा. यात छोट्या ३० ते ३५ वड्या होतात.

बदामाची पावडर - २ वाट्या बदाम गरम पाण्यात १ तास भिजवा. नंतर त्यातले पाणी काढून टाका व सर्व बदाम सोला. सोलायला १ तास लागतो. हे खूप किचकट काम आहे. नंतर सोललेल्या बदामाची मिक्सर/ग्राइंडर वर बारीक पावडर करा. ही पावडर रवाळ होते. एकदा का ही मेहनत घेतली की मग त्यात बदामाच्या वड्या, बदामाची खीर व बदामाचा शिरा सर्व काही होते.

सायली जोशी हिने सांगितलेली काजूकतली पाककृती पद्धत वापरली आहे. काजूबरोबर त्यात अक्रोड पावडर घातलेली आहे. सायली जोशीने सांगितलेली काजूकतली पाककृती लिहीली आहे. या वड्या झटपट होतात. काजूबरोबर अक्रोड खूप छान लागतो. याच पद्धतीने नुसत्या अक्रोड पावडरच्या वड्याही छान लागतात.काजू, काजू-अक्रोड व बदाम काजू या सर्वांमध्ये काजू अक्रोड या वड्या चवीलाही खूप छान लागतात. झटपट व खुटखुटीत होतात. मला सर्वात जास्त काजू अक्रोड या वड्या आवडल्या.

Friday, May 06, 2011

अक्रोड काजू वडीजिन्नस :

अक्रोड पावडर १ वाटी
काजू पावडर १ वाटी
साखर १ वाटी
दूध अर्धी वाटी
साजूक तूप १ चमचा

क्रमवार मार्गदर्शन : मध्यम आचेवर कढई तापत ठेवा. नंतर त्यात थोडे तूप घालून लगेचच अक्रोड-काजू पावडर, साखर व दूध घालून कालथ्याने ढवळत रहा. मिश्रण पातळ होईल. मिश्रण कोरडे होईपर्यंत कालथ्याने एकसारखे ढवळत रहा. मिश्रण आळायला लागेल व कालथ्याला हे मिश्रण जड लागायला लागेल व कोरडे पडायला लागेल. दोन ताटांना साजुक तूप पसरवून लावून ठेवा. आता गॅस बंद करून परत एकदा थोडे ढवळून घ्या व मिश्रण ताटात घालून गरम असतानाच एकसंध पसरा. मिश्रण कोमट झाले की वड्या पाडा. यात छोट्या ३० ते ३५ वड्या होतात.

सायली जोशी हिने सांगितलेली काजूकतली पाककृती पद्धत वापरली आहे. काजूबरोबर त्यात अक्रोड पावडर घातलेली आहे. सायली जोशीने सांगितलेली काजूकतली पाककृती लिहीली आहे. या वड्या झटपट होतात. काजूबरोबर अक्रोड खूप छान लागतो. याच पद्धतीने नुसत्या अक्रोड पावडरच्या वड्याही छान लागतात.