Wednesday, January 25, 2012

brussels sprouts ballsजिन्नस :

किसलेले brussels sprouts ८ ते १० नग
एका मिरचीचे बारीक तुकडे
लाल तिखट
धने जिरे पूड
कोथिंबीर
मीठ
डाळीचे पीठ
तळणीसाठी तेल


क्रमवार मार्गदर्शन : वरील सर्व जिन्नस एकत्र करा व त्यात अगदी थोडे पाणी घालून छोटे छोटे गोल बनवा. गोल बनवण्याइतपतच पीठ घट्ट भिजवावे. नंतर मध्यम आचेवर कढई ठेवा व त्यात पुरेसे तेल घाला. तेल तापले की गॅस मंद ठेवा व त्यात वरील जिन्नसापासून बनवलेले गोळे सोडा. लालसर रंग येईपर्यंत तळा. एका बाजूने लालसर झाले की गोळे अलगद उलटा व परत लाल रंग येईपर्यंत तळा. वर तिखट मीठाचे प्रमाण दिले नाही. अगदी थोडे घालायचे आहे सर्व काही. मिरची पण तिखट नसलेली घाला. काही मिरच्या तिखट नसतात. कोथिंबीर पण थोडीच घाला. हे गोळे मधल्यावेळी चहासोबत खायला छान लागतात. नाहीतर जेवणामध्ये तोंडी लावण्यासाठी पण करायला हरकत नाही.

Monday, January 16, 2012

तीळवडी


जिन्नस :


तीळाचे कूट १ वाटी
दाण्याचे कूट अर्धी वाटी
गूळ १ वाटी
साजूक तूप १ चमचा


क्रमवार मार्गदर्शन : मध्यम आचेवर कढई तापत ठेवा व त्यात साजूक तूप, गूळ व गूळ भिजेल इतके पाणी घाला. थोड्यावेळाने मिश्रण उकळायला लागेल व त्याचा एक तारी पाक बनेल. एकतारी पाक झाला की गॅस बंद करून लगेच त्यात तीळ व दाण्याचे कूट घालून मिश्रण पटापट ढवळा. २ स्टीलच्या ताटल्यांवर थोडे साजूक तूप पसरवा व त्यावर मिश्रण ओता. हे मिश्रण कोमट झाले की वड्या पाडा.

Wednesday, January 04, 2012

शिंगाडा पीठ लाडूजिन्नस:

शिंगाडा पीठ १ वाटी
दाण्याचे कूट अर्धी वाटी
साजूक तूप ५ ते ६ चमचे
पीठीसाखर सपाट १ वाटी

क्रमवार मार्गदर्शन: मध्यम आचेवर कढई तापत ठेवा व त्यात शिंगाडा पीठ व साजूक तूप घालून लालसर रंग येईपर्यंत भाजा. भाजल्यावर गॅस बंद करून त्यात दाण्याचे कूट व साखर घालून चांगले ढवळा. मिश्रण कोमट असताना लाडू वळा. आधी २-३ चमचे साजूक तूप घालून भाजायला सुरवात करा व नंतर बाकीचे तूप भाजत असतानाच थोडे थोडे घाला म्हणजे शिंगाडा पीठ पूर्णपणे तूपात भिजले का नाही ते कळेल. वर साजूक तूपाचे प्रमाण दिले आहे, पण कमी-जास्त लागेल, कारण पीठ तूपात भिजले पाहिजे. शिंगाडापीठ तूपात भिजल्यावर तपकिरी दिसते पण भाजून झाल्यावर थोडा रंग बदलतो. रंग बदललेला तसा कळत नाही. अंदाजाने नीट बघून भाजावे.

बेसन लाडवाप्रमाणेच ह्या लाडवाची पद्धत आहे. हे लाडू खूप खमंग लागतात. १ वाटीत छोटे छोटे १० ते १२ लाडू होतात.