Wednesday, September 26, 2012

दोडका


जिन्नस :
२ मोठाले दोडके
अर्धी वाटी हरबरा डाळ
लाल तिखट अर्धा चमचा
धनेजिरे पूड अर्धा चमचा
अगदी थोडा गूळ
चवीपुरते मीठ
नारळाचा  खव मूठभर
दाण्याचे कूट मूठभर
तेल
मोहरी, हिंग, हळद
मार्गदर्शन : दोडक्याची साले काढून त्याच्या मध्यम आकाराच्या फोडी करा. हरबऱ्याची डाळ भिजत घाला. डाळ अर्धा तास भिजू दे. मधम आचेवर पातेले तापत ठेवा. ते पुरेसे तापले की त्यात तेल घाला. तेल तापले की त्यात मोहरी हिंग हळद घालून फोडणी करा. दोडक्याच्या फोडी धुवून घ्या व नंतर त्या फोडणीत घाला. नंतर त्यात भिजलेली हरबरा डाळ घालून भाजी ढवळा व त्यावर झाकण ठेवा. झाकण ठेवले की भाजी शिजायला मदत होते. काही सेकंदाने झाकण काढून त्यात थोडे पाणी घाला व भाजी शिजवा. भाजी शिजत आली की त्यात लाल तिखट, धनेजिरे पूड, चवीपुरते मीठ घाला. नंतर थोडा गूळ, नारळाचा खव व दाण्याचे कूट घाला व भाजी एकसारखी ढवळून घ्या. परत थोडे झाकण ठेवा व भाजी शिजवा. काही सेकंदाने झाकण काढा. आता ही भाजी मिळून आली असेल व थोडी दाट दिसेल. गॅस बंद करा.

Thursday, September 13, 2012

शेपू (Dill)


जिन्नस :
शेपूच्या जुड्या २
पाव कांदा
१ टोमॅटो
अर्धी वाटी मुगाची डाळ
१ मिरची
२ ते ३ लसूण पाकळ्या
लाल तिखट पाव चमचा
धने जिरे पूड पाव चमचा
मीठ
तेल
मोहरी, हिंग, हळद


मार्गदर्शन :मुगाची डाळ पाण्यामध्ये भिजत घाला. शेपू बारीक चिरून धुवून घ्या. धुवून घेतलेला शेपू चाळणीमध्ये ठेवा म्हणजे सर्व पाणी निथळून जाईल. कांदा, टोमॅटो, लसूण, मिरची चिरून घ्या. मध्यम आचेवर कढई तापत ठेवा. ती पुरेशी तापली की त्यात तेल घाला. ते तापले की त्यात मोहरी हिंग हळद घालून फोडणी करा. नंतर त्यात भिजलेली मुगाची डाळ घालून थोडे परता. नंतर त्यात चिरलेले लसूण कांदा मिरची व टोमॅटो घालून थोडे परतून घ्या. नंतर त्यात चिरलेला शेपू घाला व थोडे परता व ढवळून घ्या. नंतर झाकण ठेवा व वाफेवर भाजी शिजवून घ्या. ती नीट शिजली की त्यात लाल तिखट, धनेजिरे पूड व मीठ घाला व भाजी सर्व बाजूने नीट ढवळा म्हणजे तिखट मीठ सर्व भाजीला एकसारखे लागेल. नंतर परत झाकण ठेवून भाजीला परत एक वाफ द्या. गॅस बंद करा. ही तयार झाली डाळ शेपूची भाजी तयार. ही भाजी पीठ पेरून पण छान लागते. भाकरीबरोबर ही भाजी खायला द्या.