Thursday, September 01, 2011

गणपती २०११

खोबऱ्याची खिरापतजिन्नस :

गोटा खोबऱ्याचा कीस १ वाटी
काजू पावडर अर्धी वाटी
साखर पाव वाटी

मध्यम आचेवर कढई तापत ठेवून त्यात खोबऱ्याचा कीस गुलाबी रंगावर भाजावा. गॅस बंद करून नंतर थोड्यावेळाने खोबऱ्याचा भाजलेला कीस हाताने चुरावा व नंतर त्यात काजू पावडर व साखर घालावी. गणपतीसाठी ही एक साधीसोपी खिरापत आहे.