Friday, April 03, 2009

सजावट (६)

किसलेले गाजर, किसलेले चीझ, स्ट्रॉबेरी

2 comments:

HAREKRISHNAJI said...

पाहुनच डोळॆ निवले, ्तर खाल्यावर पोट किती तॄप्त होत असेल !

rohini gore said...

Thanks a lot!