Friday, May 06, 2011

अक्रोड काजू वडीजिन्नस :

अक्रोड पावडर १ वाटी
काजू पावडर १ वाटी
साखर १ वाटी
दूध अर्धी वाटी
साजूक तूप १ चमचा

क्रमवार मार्गदर्शन : मध्यम आचेवर कढई तापत ठेवा. नंतर त्यात थोडे तूप घालून लगेचच अक्रोड-काजू पावडर, साखर व दूध घालून कालथ्याने ढवळत रहा. मिश्रण पातळ होईल. मिश्रण कोरडे होईपर्यंत कालथ्याने एकसारखे ढवळत रहा. मिश्रण आळायला लागेल व कालथ्याला हे मिश्रण जड लागायला लागेल व कोरडे पडायला लागेल. दोन ताटांना साजुक तूप पसरवून लावून ठेवा. आता गॅस बंद करून परत एकदा थोडे ढवळून घ्या व मिश्रण ताटात घालून गरम असतानाच एकसंध पसरा. मिश्रण कोमट झाले की वड्या पाडा. यात छोट्या ३० ते ३५ वड्या होतात.

सायली जोशी हिने सांगितलेली काजूकतली पाककृती पद्धत वापरली आहे. काजूबरोबर त्यात अक्रोड पावडर घातलेली आहे. सायली जोशीने सांगितलेली काजूकतली पाककृती लिहीली आहे. या वड्या झटपट होतात. काजूबरोबर अक्रोड खूप छान लागतो. याच पद्धतीने नुसत्या अक्रोड पावडरच्या वड्याही छान लागतात.

No comments: