Friday, February 08, 2013

गुलाबजामजिन्नस :

गिटस गुलाबजामचे पाकीट १
दूध अर्धा वाटी (गरम करून कोमट करावे)
साखर २ वाट्या
पाणी पाऊण वाटी
तळण्यासाठी तेल

मार्गदर्शन : गुलाबजाम मिक्सचे पाकीटातील मिश्रण एका ताटात काढून घ्या व त्यात कोमट दूध घालून हे मिश्रण हाताने खूप मळून घ्यावे. भिजवलेले मिश्रण तासभर मुरवत ठेवावे. नंतर तुपाचा हात घेऊन या मिश्रणाचे खूप छोटे गोळे बनवून घ्या. नंतर कढईत साखर आणि पाणी घालून ही कढई गॅसवर ठेवा. आच मध्यम ठेवा. थोड्यावेळाने साखरेला उकळी येईल. उकळी आली की लगेच गॅस बंद करा. आता बनवलेले गुलाबजाम तळून त्या पाकात घाला व ढवळून घ्या.  गुलाबजाम तळताना कढईत तेल घाला व कढई मध्यम आचेवर ठेवा. तेल तापले की गुलामजाम तळा. तळताना गॅस मंद ठेवा व ब्राऊन रंग येईपर्यंत तळा. गुलाबजाम पाकात घातले की तासाभराने ते पाकात चांगले मुरतील व खाण्यास देता येतील.

ज्यांना पाक आवडत नसेल, कोरडे गुलाबजाम आवडत असतील त्यांच्यासाठी....

पाकात गुलाबजाम मुरले की ते एकेक करून बाहेर काढावेत. एका ताटात साखर पसरावी व त्यात हे गुलाबजाम घोळवावेत म्हणजे ते कोरडे होतील.

No comments: