Friday, April 26, 2013

सुकामेव्याचे लाडू (dryfruits laduu)


जिन्नस :
बदामाची सालासकट पूड अर्धी वाटी
काजूची पूड अर्धी वाटी
आक्रोडाची पूड अर्धी वाटी
दाण्याचे कूट अर्धी वाटी
पिस्ताची पूड ५ ते ६ चमचे
साखर पाऊण वाटी
साजूक तूप ४ ते ५ चमचे
वेलची पूड अगदी थोडी


मार्गदर्शन : वर दिलेल्या सर्व पावडरी एकत्र करा. त्यात साखर व साजूक तूप घाला. थोडी वेलची पूड घाला. वरील सर्व मिश्रण हाताने नीट एकसारखे एकत्र करा आणि लाडू वळा. साजूक तूप एकदम घालू नका. आधी ४ ते ५ चमचे घाला. लाडू नीट वळले जात नसतील तरच अजून थोडे तूप घाला. बाकीचे जिन्नसही आवडीनुसार घालू शकता. खसखस भाजून त्याची पूड, खारीक पूड, मनुका व बेदाणे असे सर्व घालू शकता. खसखस थोडीच घालावी कारण की ती खूप उष्ण असते. हे लाडू उपवासाला चालतात. शिवाय बाळंतिणीसाठी हे लाडू अतिशय पौष्टिक आहेत.

No comments: