Thursday, October 26, 2006

रवा लाडूवाढणी:२ जणांना

पाककृतीला लागणारा वेळ:३० मिनिटे

पाककृतीचे जिन्नस

रवा १ वाटी, खवलेला ओला नारळ अर्धी वाटी
साजूक तूप ४ चमचे,
१ वाटी साखर,
साखर बुडेल एवढे पाणी

क्रमवार मार्गदर्शन:

मध्यम आचेवर रवा साजूक तुपावर तांबुस रंगावर भाजणे. रवा अर्धा भाजत आला की त्यात ओला नारळ घालून परत थोडे भाजणे.

साखर बुडेल इतके पाणी घालून पाक कराणे. पाक होण्यासाठी साखरपाणी या मिश्रणाला चांगली उकळी आली आणि ती विरली की गॅस बंद करून लगेचच भाजलेला रवा व नारळ पाकामध्ये घालून कालथ्याने चांगले ढवळणे. खूप गार झाले की मग लाडू वळणे.

पाक करताना रंग बदलेल. किंचीत पिवळसर दिसेल. खूप पक्का पाक नको.

एका वाटीत छोटे १० लाडू होतात.


अधिक टीपा:आवडत असल्यास यात बेदाणे व बदामाचे काप घालू शकता. एकतारी व दोनतारी पाक कसा ओळखावा हे मला माहित नाही, तेवढा अनुभव नाही. त्यामुळे जसा पाक केला तशीच कृती वर दिलेली आहे. याप्रमाणे लाडू खूप कडक होत नाहीत. नारळ घातल्यामुळे चवीला चांगले लागतात.

4 comments:

ashwini said...

hi rohini,

nice recipes!

for checking ek-taari paak(sugar syrup)..u need to take some hot syrup between your index and thumb finger (while it is getting formed)..and press and lift your finger( an action like pinching)...when you release fingers the syrup will form a single thread like consistency...the more you cook the syrup the more threads( taar)...and stonger is the hold of the syrup..for rava ladoo it has to be one-taar syrup....i hope u are able to understand from my not so professional writing :)..

good job on the blog!

cheers

ashwini

rohini gore said...

Thank you so much Ashwini!!

Anonymous said...

prabha said...hi rohinitai... nice recipes.basen ladoo and rawa ladoo.i like very much.very easy recipes.

rohini gore said...

Thank you.