Monday, October 13, 2008

बटाटा पोहे

बटाटा पोह्यांची ओळख मला माझ्या प्रिय मैत्रिणीकडून झाली. तिचे नाव शैला. अतिशय साधी व हासरी आहे ही शैला. आम्ही कॉलेजला असतना एकत्र अभ्यास करायचो. खास करून accounts चा अभ्यास करताना खूप मजा यायची. balance sheet tally करताना आमच्या दोघींची धडपड! कारण जिचा balance sheet tally होईल ती दुसरीला उत्साहात आंगायची हेहे! माझा झाला tally!


दुपारचे जेवण करून लगेचच आम्ही अभ्यासाला बसायचो. एकदा मी तिच्या घरी जायचे अभ्यासाला तर कधी ती यायची आमच्याकडे अभ्यासाला. तिचे व माझे घर साधारण १५ ते २० मिनिटांच्या चालण्याच्या अंतरावर होते. तिच्या घरी जेव्हा अभ्यास असायचा तेव्हा तिचे 'बटाटे पोहे' ही डीश ठरलेली असायची. अभ्यास झाला की म्हणायची "थांब रोहिणी मी बटाटे पोहे करते आपल्याला खायला. "


पहिल्यांदा ती ३-४ मिरच्या व मीठ घेऊन पाटा वरवंट्यावर वाटायची. त्याचा हिरवागार गोळा एका वाटीत काढून ठेवायची. तिच्याकडे एक पिटुकला पाटा वरवंटा होता. नंतर बटाट्याची साले काढून पातळ काप करून एका वाटीत पाण्यात घालून ठेवायची. अशी सर्व तयारी करून तिखट चमचमीत पोहे करायची. नंतर अर्थातच चहा. तिचा चहा नेहमी दुधाळ व खूप गोड असायचा. खरे तर असा चहा मला आवडत नाही, पण का कोण जाणे तिच्या हातचा चहा मात्र आवडायचा!


खाणे पिणे झाले की सर्व भांडी घेऊन ती हौदावर घासायची. सर्व भांडी म्हणजे कप बशा, चहाचे भांडे, पोह्यांची कढई, स्टीलच्या डीश वगैरे. हौदाच्या बाजूला वेड्यावाकड्या फरशांची एक चौकोनी जागा बनवली होती भांडी घासायला. भांडी घासून व धुवून झाली की लगेचच एका कोरड्या फडक्यावर उपडी करून ठेवायची. नंतर आम्ही दोघी हौदातल्या पाण्याने हातपाय तोंड धुवायचो. गार पाण्याने छान वाटायचे. कारण आमचा अभ्यास सलग ४-५ तास चालायचा. पावडर कुंकू लावून फ्रेश व्हायचो. मग ती माझ्याबरोबरच निघायची भाजी आणायला. भाजी आणायला ती दुसऱ्या वळणावर वळायची व मी पुढे माझ्या घराकडे जायचे.


जाता जाता आम्ही दुसऱ्या दिवशी कोणत्या विषयाचा व काय काय अभ्यास करायचा ते ठरवायचो.

4 comments:

ugich konitari said...

रोहिणी,

तुझा ब्लॉग वाचला अणि वाटलं ही मुलगी पुण्याची दिसत्ये ! दुपारचा अभ्यास , मैत्रिणीच्या बरोबर , तुळशी बागेतला छोटा पाटा , बटाटा पोहे, ......४० वर्षा पूर्वी मी पुण्यात शाळा कॉलेजला होते त्याची आठवण झाली .....

rohini gore said...

tumchya abhiprayamadhe khup aapulki va aaplepana aahe. khup chhan vatle mala! thank you!

Nisha said...

far sadha pan etaka goaaad lihilay na rohini tai :) mast mast

rohini gore said...

Nisha, anek dhanyawaad!! tu maze likhan manapasun vachtes aani lagech abhiprayahi detes he pahun khup chhan vatate, khup utsah yeto!!!