Saturday, March 22, 2014

प्रसादाचा शिराजाड रवा १ वाटी
दीड वाटी दूध
अर्धी / पाऊण वाटी पाणी
१ वाटी साखर
केळ्याच्या चकत्या ५ ते ६
केशर ४ ते ५ काड्या
अर्धी वाटी साजूक तूप

मार्गदर्शन : मध्यम आचेवर कढई तापत ठेवा. ती तापली की त्यात रवा व साजूक तूप घालून कालथ्याने परतायला सुरवात करा. रवा परतून थोडा रंग बदलायला लागेल. मग त्यात केळ्याच्या चकत्या घाला व अजून थोडे परता. रवा व केळ्याचे काप खमंग परतावेत. नंतर त्यात गरम करून थोडे कोमट झालेले दूध  व पाणी घाला. केशर गरम करून ते चुरडून दुधात घाला म्हणजे त्याचा रंग दूघात उतरेल आणि ते दूधही घाला. रवा कालथ्याने भराभर ढवळा त्यामुळे गुठळ्या होणार नाहीत. आता झाकण ठेवा. काही सेकंदाने झाकण काढून परत रवा ढवळून घ्या. आता साखर घाला व परत एकदा ढवळा. आता परत थोडे हे मिश्रण पातळ होईल. आता परत झाकण ठेवा. म्हणजे शिरा चांगला शिजेल व साखरेशी एकरूप होईल. काही सेकंदाने झाकण काढा व परत ढवळा. आता प्रसादाचा शिरा तयार झाला आहे. गॅस बंद करा. हा शिरा चवीला खूप छान लागतो.

No comments: